header image
Технологии arrow Щампи

Щампи

При производството на щампован бетон се използват различни щампи, които определят естетиката на готовия под.

Тук могат да се видят основните щампи с които разполагаме:

 

Cesar Stone Wave Crete
Arizona Sand Stone  Monster Slate
Щампи Щампи Щампован 
бетон
Monte Carlo Slate
Rock Salt 
 Щампован 
бетон щампи за бетон
 Ashler Slate  Extra Large Ashler Slate
щампи за бетон XL щампи за бетон
La Habra Ashler Slate
Side Walk Slate
 щампи за бетон щампи за бетон
Royal Ashler Slate
4- Dimensional Stain Cube
 щампи за бетон щампи за бетон
 Reflections Random Stone
щампи за бетон
 щампи за бетон
 Grand Canyon Stone Bavarian Castle Stone
 щампи за бетон щампи за бетон
 European Fan French Fan
 щампи за бетон щампи за бетон
Portugal Fan
Old English Cobblestone
 щампи  за бетон

щампи за бетон
Random Cobblestone
New Brick Herringbone
 щампи  за бетон щампи за бетон
 Pacific Boardwalk Cobblestone Circles
 щампи за бетон  щампи  за бетон
 Handicap ramp straight grooves Handicap ramp 45° groves
 щампи за бетон  щампи за бетон