header image
Технологии arrow Технология

Технологични етапи

Промишленият под се изпълнява съгласно изискванията по проект и се съобразява със спецификата и местоположението на обекта. Напълно различна е технологията в зависимос от типа на пода. Най-често ние изпълняваме подове от бетон, както и такива с бетон и полимерни добавки. Тук представяме четирите етапа, характерни за бетоновия промишлен под:

1. Подготовка на основата и кофриране.

 

Прецизно разстилане на пясъчен слой и полагане на фолио или почистване и измиване на съществуващи бетонни основи с полагане на адхезионни и усилващи слоеве. Монтират се различни видове армировка, окрайчващи профили и различни отводнителни или технологични съоръжения в бъдещата настилка.

 

2. Доставка и полагане на бетона.

 

За различните обекти бетона се доставя от удобни бетонови центрове, където бикновено се влагат добавките. Подаването му до местополагането става със подходящи средства в зависимост от местоположението и нивото на полето. Често бетоновата смес се налага да се доставя в диапазона от – 9.20 до + 42.20 м спрямо терена, както и в недостъпни за превозни средства зали или подземни гаражи.

 

3. Обработка на бетонната смес и повърхност

 

Разстилане на сместа по проектните нива и наклони с висока точност. В тази фаза се постига технологичнио възможния максимум за равност на бъдещата настилка. По-нататък, бетонът се обработва чрез вибриране и шлайфане с роторни заглаждачи – единични или двойни.

 

4. Финиш.

 

Прилагане на посипки, химически третирания и нанасяне на полимерни слоеве, нарязване и фугиране. Често тук се включва и изпълнения на холкери, решетки, предпазни бордюри и др.