header image
Продукти arrow Индустриални бетонови подове

Индустриални бетонови подове

При индустриалните подове има ред специфични изисквания. Те се проектират съобразно натоварването на плочата, превозните средства, които ще се движат по нея, оттичането на водите, основата върху която ще се прави пода. Често се налага изработване на тънка настилка в комбинация с висока здравина. Основно изискване е пода да не отделя прах по време на експлоатацията. Освен спиране на прахоотделянето, от изключителна важност за чисти помещения е подът да не допуска развитието на микроорганизми. От голямо значение е също износоустойчивоста на повърхностният слой. Често се изисква електростатичност и резистентност на абразия. При работа с масла и химично активни вещества се правят химически устойчиви подове.

 индустриални бетонови подове Канонит

Връзки:

Вижте технологията за изпълнение на индустриален шлайфан бетонов под.