header image
Проектиране arrow Oт пътищата

Поуки от строителството на пътища

Много полезни идеи за подовите настилки са дошли от строителството на пътища. Например, популярната практика за поставянето на бетонови плочи в дълги ивици е заимствана директно от пътното строителство. Машината Somero-leser screed, коятоизползваме за изливането на бетон на големи промишлени подове, е била изобретена по модел на големите машини, използвани при пътното строителство на Запад.

Повечето методи за прехвърляне на тежестта през плоскостите на съединение са се зародили по време на работата по изграждането на магистралите. Пътищата и бетоновите подове имат много общи неща. И двете поемат движе и в известна степен са хоризонтални.

Има няколко идеи, приложими при строеж на магистрали, но все още не са широко разпространени при изграждането на подови настилки, като например използването на неподсилени плочи с разположени близо една до другa и съединени с шпилка съединителни детайли. Това е стандарт при бетонните магистрали, но все още не е популярен при изграждането на подови настилки.

пътища от бетон

Връзки:

Somero Enterprises, лидер в оборудването за полагане на бетон.