header image
Проектиране arrow Стандарти

Стандарти

Трудно е да си представим проектирането за подова настилка без позоваването на общи стандарти. Те имат две основни цели: да се наложи използването на обща терминология и да се спести работна сила. Без тези общи стандарти спецификациите, забележките и чертежите биха били доста по-подробни и дълги.

Въпреки това, стандартите имат доста ограничения, които се свеждат поне до три на брой.

Първо, общите стандарти са писани за обичайни обстоятелства. Малко от тях могат да се приложат за всяка подова настилка. Настилките със специално предназначение често не се вписват във вече установените общи стандарти.

Второ, стандартите са консервативни. Обикновено отнема години да се приеме нова идея. Поради тази причина стандартите не винаги включват най-добрите и съвременни технологии.

Трето, стандартите не могат да заменят личните анализи и преценки на проектантите. Бритнаският институт по стандартите предупреждава, че “Придържането към Британския стандарт само по себе си не означава освобождаване от всички правни задължения”. Проектантът сам решава кога и къде да използва общите стандарти.

 Стандарти при индустриалните подове

Връзки:

От тук можете да се сдобиете с БДС 8265:19974, който касае подовете.