header image
Проектиране arrow Спецификации

Спецификации

Проектът на пода трябва да включва методната спецификация, която обяснява подробно как да се построи пода, и изпълнителна спецификация, описваща качествата, което крайният продукт трябва да притежава. Същото се отнася и за проектирането на вертикална планировка

Добре написаните спецификации са гаранция, че потребителя ще се сдобие с подовите настилки, които е поискал.

 

Спецификации при проектиране на подове