header image
Проектиране arrow Баланс

Балансиран подход

Балансирано проектиране на подовеПри проектирането на пода, трябва да вземем предвид не само структурната здравина, но и да разгледаме всички подробности, които правят пода добър. Съществуват пет основни, значими аспекти:

1. Начините за използване на бетонените подове – не можем да започнем проектирането без да сме разбрали как ще бъдат ползвани.

2. Строителния проект – необходимо е компетентно, професионално проектиране, съобразно основните структурни типове и ръководства по проектиране.

3. Вида на бетона, използван за подове – подостроенето е изключително свързано с избора на бетона. Често бетон, подходящ за изграждането на цокли и стени, не е добър за подове.

4. Пукнатини, фуги и свързващи елементи – контролът на пукнатините е много важна част от всеки проект, но методите за контролирането им се различават. Фугите и свързващите елементи са основната защита срещу пукнатините.

5. Качества на подовата повърхност – полираност, гладкост и равност, издръжливост на износване, и устойчивост на химикали. Тук трябва да се преценят посипките и покритията.