header image
Проектиране arrow Към потребителя

Потребителски ориентиран подход

Тъй като подовете значително се различават един от друг, всеки трябва да да бъде проектиран съобразно нуждите на потребителя. Никой не отрича това, но колко проектанти действително го следват?

Потребителите често имат дълъг списък от оплаквания и почти няма какво да направят, ако подът е строителен провал. Сглобките на някои подове се скъсват и трябва да бъдат поправяни отново и отново, други подове стават безполезни (и дори вредни), когато повърхността им се износи. Много складове биват затваряни за ремонт, защото подовете им се оказват недостатъчно гладки за специалните превозни средства.

Ние можем да предотвратим повечето от проблемите, когато проектираме и произвеждаме подове, имайки предвид нуждите на потребителя. Първоначално установяваме заедно с потребителя какво той иска и от какво има нужда. Потребителите могат да вземат участие в много от проектните решения, а строителят не бива да забравя значението на пода за издръжливостта на сградата.

Някои от клиентите ни, които нямат много пари, по-скоро биха предпочели да дадат парите си за най-евтиния нов под, отколкото за поддръжка и чести ремонти на наличните некачествени подове.

Други предпочитат да платят повече днес, за да се застраховат срещу бъдещи неприятности. Клиентите избират сами и всеки един от тези избори е смислен, защото зависи от техните възможности, желания и нужди.

Подовете, направени според нуждите и изискванията на конкретна функционалност, често се оказват по-евтини. Когато подът се проектира така, че да изпълнява специфична функция, могат да се спестят част от дейностите и материалите, нужни за универсалните подове. Този подход за играждане на специализирани подове обикновено е финансово ефективен за потребителя. Единственият случай, когато той е невъзможен, е при склад, който трябва да привлече арендатор или купувач, тъй като промишленият под оскъпява склада, а бъдещият собственик или наемател може да има всякаква дейност.

Потребителски ориентираният подход за проектиране на подове е още по-важен, когато потребителите имат високи изисквания към подовете си. Възможностите за гъвкаво производство на подовете прави специалните подове не само желателни, но и необходими.

 Потребителски подход при проектиране на подове

Връзки:

Специфики на част от конкретните приложения на подовете.