header image
Проектиране arrow Двойната роля

Подовете имат двойна роля

Повече от който и да е друг строителен елемент, подовете изпълняват две напълно различни функции.

От една страна, подът е част от сградата и е проектиран да удържа другите й части. Направен е според строителния договор и се продава и купува заедно със сградата.

От друга страна, подът е част от интериора и е съобразен с вкуса на потребителя и функционалните изискванията, свързани с предназначението на сградата и помещението. Подът може да е работна площадка, път, може да е складово помещение...

Тази двойна роля отличава подовете от другите елементи на сградата. Покривът, например, има еднаква роля при всяка сграда. Дали покрива градинска беседка или завод за стомана, неговата задача е да предпазва от дъжда и снега. Подовете имат изключително различна функция при различните видове постройки. Подът на жилищно помещение никога не може да бъде приложим в млекозавод например.

 Двойна роля на пода при проектиране