header image
Проектиране arrow Фактори

Фактори при проектирането

Добрите подове не са направени случайно. Те са резултат от добро проектиране, а проектирането е последователен и цялостен поглед върху обекта.

Основните фактори, влияещи на проектирането, са следните:

  • Двойната роля на пода. Освен че е част от постройката, той е и част от потребителската функционалност на помещенията.
  • Нуждите и желанията на потребителя.
  • Петте принципа при проектирането: здравината на структурата, свойствата на бетон, фугите, начините на свързване и свойствата на подовата повърхност.
  • Последователността на изпълнението.
  • Еднопластови или двупластови подове? Еднопластовите подове обикновено са по-добри от двупластовите.
  • Дръжавните и други стандарти. На държавните стандарти за под трябва да се гледа критично, те не винаги са най-добрите.
  • Опитът от строителството на пътища.
  • Системата за контрол на качеството на изпълнението.

Това е списъкът с най-важните фактори, доказани в нашият опит и в световната практика при проектирането на подове.

Фактори при проектиране на подове

 

Връзки:

Виж също статията за изискванията към индустриалните подове.